Regulamin

Regulamin - Grzegorz Deuter Męskie sprawy1) Korzystając ze strony GrzegorzDeuter.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów.

2) Autor dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje zawarte na stronie były prawdziwe i aktualne – pamiętać należy jednak, że blog jest formą wyrażania własnej opinii na podstawie subiektywnego spojrzenia autora na otaczający świat. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach strony internetowej GrzegorzDeuter.pl (zwanej dalej Stroną), co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Strony na podstawie jej treści.

3) Czytelnik podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i loga (firm, banków, instytucji) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub reklamowych na podstawie odpowiednich umów.

4) Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami), jeśli takie dane zostaną przez Ciebie udostępnione. Dane osobowe czytelnika nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na prośbę czytelnika (np. w przypadku konkursów). Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji podstawowej formy działalności i prowadzenia usług zgodnie z regulaminem (Polityką Plików Cookies). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5) Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie ze Strony w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami (co może oznaczać usuwanie komentarzy nieetycznych lub sprzecznych ze strategią działania autora).

6) Autor zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez użytkowników. Autor zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

7) Autor udostępnia na Stronie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. Autor, udostępniając na Stronie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Filmy udostępniane są zgodnie z regulaminem YouTube.com, a zdjęcia pochodzą z zasobów własnych oraz źródeł takich jak images.google.com, Wikipedia.com, unsplash.com, filckr.com, pixabay.com itp.

8) Komentując wpisy – zastanów się, czy Twój komentarz wnosi coś merytorycznego, bo może się okazać, że komentarz zwyczajnie skasuję, zwłaszcza gdy służy on wyłącznie do promowania jakiejś strony (linki do stron firmowych, sklepów itp. nie są mile widziane).

Facebooktwitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.