Czy warto wybrać studia prawnicze?

studia prawniczeWiele osób kojarzy studia prawnicze przede wszystkim z ciężką pracą, co oczywiście jest zgodne z prawdą, jednak często zapominamy o korzyściach wynikających z ukończenia tego kierunku studiów.

Oczywiście, nie są to studia dla każdego, jednak ogrom perspektyw związanych z nauką prawa sprawia, że warto chociaż rozważyć taką karierę zawodową.

Studia prawnicze – dla kogo?

Przede wszystkim, należy zastanowić się, czy jesteśmy obdarowani odpowiednimi predyspozycjami, spośród których warto wyróżnić choćby dobrą pamięć. Znakomita pamięć jest niezbędna w przypadku potencjalnego prawnika, bowiem pozwala ona na odnotowanie nawet najdrobniejszych, aczkolwiek istotnych dla danej sprawy zagadnień oraz całej materii prawnej z nimi związanej. Równie wartościowym atutem jest zdolność do logicznego myślenia, dzięki której można wyprowadzić właściwe wnioski. Warto mieć także świadomość, że praca prawnika w dużej mierze jest tożsama z retoryką, czyli umiejętnością składnego i swobodnego wypowiadania się, zarówno w mowie, jak i na piśmie.

Co oferują studia prawnicze?

Studia prawnicze nie wymagają specjalizacji, a wybór konkretnej drogi zawodowej zależy przede wszystkim od naszych wyborów dotyczących seminarium magisterskiego czy praktyk. W ramach zajęć, studenci uczęszczają choćby na prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo międzynarodowe publiczne, historię prawa polskiego czy logikę prawniczą. W trakcie studiów prawniczych warto korzystać również ze wszystkich perspektyw oferowanych przez własne inicjatywy, do których należą choćby koła naukowe, czy spotkania z autorytetami w interesującej nas dziedzinie. Innym etapem studiów doskonale przygotowującym do zawodu prawnika są praktyki, łączące w sobie teorię oraz praktykę.

Studia prawnicze kompleksowo przygotowują do podjęcia pracy w każdym zawodzie prawniczym, choć niektóre wymagają ukończenia aplikacji sędziowskiej, radcowskiej czy innej. Owa aplikacja zazwyczaj zwieńczona jest odrębnymi egzaminami. Odpowiednio przygotowany absolwent prawa jest w stanie swobodnie interpretować teksty oraz przepisy prawne, posługując się przy tym wytycznymi logicznego rozumowania. Bardzo ważna jest także zdolność właściwej komunikacji interpersonalnej, kluczowej w przypadku roli mediatora lub negocjatora.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że terminologia prawnicza jest dość skomplikowana dla przeciętnych obywateli, którzy często decydują się na zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty w danej dziedzinie. Nieustanne zmiany przepisów, mnogość definicji, przepisów czy istnienie wielu niezbędnych formalności sprawia, że zawód prawnika może wiązać się z dużą ilością potencjalnej pracy.

Kim może zostać absolwent prawa?

Absolwenci studiów prawniczych zastosowanie swych kompetencji mogą odnaleźć w wielu zawodach, do których należą następujące zawody: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, pracownik urzędów administracji rządowej, pracownik urzędów administracji samorządowej, pracownik w instytucjach europejskich, pracownik w działach prawnych firm prywatnych lub państwowych, specjalista w różnego rodzaju stowarzyszeniach, firmach ubezpieczeniowych czy brokerskich.

Jak można zauważyć, mnogość możliwości oferowanych przez studia prawnicze czyni z nich niezwykle perspektywiczny i wart zainteresowania kierunek studiów. Jednak, jak w przypadku zdecydowanej większości kierunków, wszystko zależy od samego studenta, jego chęci pracy oraz pomagania innym ludziom.

Portal Moja-Szkoła.pl  wsparł mnie merytorycznie przy powstawaniu tego wpisu.

Facebooktwitter

2 komentarze

  1. Agnieszka/Agumama 29 września 2016 Odpowiedz
  2. Paweł Tomaszewski 10 października 2016 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.