Regulamin - Archiwum

Regulamin

Regulamin

1) Korzystając ze strony GrzegorzDeuter.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach …